💻 AFP ปกป้องลูกค้า Optus หลังแฮกเกอร์ปล่อยข้อมูลหมื่นคนในออนไลน์

30 ก.ย. 2022 วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Optus นับสิบข่าว รวมถึงบริษัท Optus Australia ออกมายืนยันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหนังสือเดินทางฉบับใหม่แก่ลูกค้า Optus ทุกคนที่ได้รับ

Recent Posts