สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 2 ส.ค. 2020

2 ส.ค. 2020 ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสองที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1,018 คนรวมเป็น 17,923 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 12 คนเป็น 208 คน และผลการทดสอบการ

Recent Posts