Coles เจอเน็ตเวิร์คเออเร่อเช้าวันอาทิตย์ ซูเปอร์ฯทั่วประเทศเปิดบริการไม่ได้

20 ส.ค. 2018 ห้าง Coles ผู้ดำเนินซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งในสองยักษ์ใหญ่ของประเทศไม่สามารถเปิดบริการประชาชนในตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคมอันเนื่องมาจากเน็ตเวิร์คเออเร่อ (network error)

Recent Posts