ยานโดรนจับภาพสาวกีวีว่ายน้ำโดยมีวาฬเพชฌฆาตมาว่ายเล่นด้วย

14 ธ.ค. 2018 ถือเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของมนุษย์ที่จะว่ายน้ำเล่นกับเจ้าวาฬเพชฌฆาตหรือวาฬออร์กา แล้วบังเอิญมีผู้ใช้ยานโดรนบันทึกภาพไว้ได้

Recent Posts