2016-12-02-fake-lawyer2

ผู้กระทำผิดพ้นโทษมีเซ็กซ์กับผู้เยาว์ เพราะถูกทนายเก๊แนะนำให้สารภาพผิด

2 ธ.ค. 2016 นักโทษชายผู้ถูกตัดสินมีความผิดคดีมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ จะได้รับการปล่อยตัวหลังจากเขาอ้างว่า ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องจากผู้ที่สมอ้างว่าเป็นทนายความ

Recent Posts