💰 AFP ทลายกลุ่มทุนจีนสีเทาใช้ออสเตรเลียฟอกเงินกว่า 10 พันล้านเหรียญ

2 ก.พ. 2023 ตำรวจสอบสวนกลางออสเตรเลียหรือ AFP ได้ทลายองค์กรฟอกเงินชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีน ทำการฟอกขาวเงินผิดกฎหมายประมาณกว่า 10 พันล้านเหรียญ (233,300 ล้านบาท)

Recent Posts