สรุปสถานการณ์ไวรัส COVID-19 วันที่ 9 ก.ค. 2020 / สองวันนี้ออสซี่ติดเชื้อโควิด-19 อีก 304 คน ลาวปลอดเชื้อเป็นวันที่ 85

9 ก.ค. 2020 ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สะสมในออสเตรเลียในช่วงสองวันนี้เพิ่มขึ้น 304 คนรวมเป็น 9,059 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 106 คน และผลการทดสอบการตรวจเชื้อทั่วประเทศ

Recent Posts