Uncategorized

แนะบิ๊ก Wesfarmers ขาย Kmart เพื่อต่อชีวิตห้าง Target

26 มี.ค. 2017 กลุ่มธนกิจการเงินได้แนะให้บริษัท Wesfarmers ขายห้าง Kmart ในขณะที่ห้างยังมี “มูลค่าสูง” เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของห้าง Kmart ด้วยรายจ่ายของห้าง Target

ปี 2017 ไปรษณีย์ออสซี่ อาจหมดหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทาง

21 มี.ค. 2016 จิงโจ้นิวส์จำได้ว่าเวลาเข้าไปติดต่อที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อยข้างบ้าน หากมีคนมาทำหนังสือเดินทางละก็ออกวุ่นวาย เพราะมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่สองคนและหากอีกคนเกิดออกไปกินอาหารกลางวัน ในปีหน้า… Source: ปี 2017 ไปรษณีย์ออสซี่ อาจหมดหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทาง