ธุรกิจคลีนเนอร์ระส่ำผู้ถือวีซ่านักเรียนเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่น

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS เสนอข่าว นักศึกษานานาชาติกำลังออกจากอุตสาหกรรมทำความสะอาดเพื่อไปสู่งานที่มีชั่วโมงทำงานมากกว่า

13 มิ.ย. 2021 อุตสาหกรรมทำความสะอาดซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคลากรแนวหน้าในช่วงไวรัส COVID-19 ระบาดกำลังเผชิญกับความสั่นคลอนด้านแรงงาน เนื่องจากแรงงานสำคัญคือนักศึกษานานาชาติกำลังเปลี่ยนงานไปทำงานอย่างอื่นที่มีชั่วโมงทำงานมากกว่า

สำนักข่าว SBS ได้ยกตัวอย่างนาย Saurav ผู้ขอสงวนนามสกุล (คนในภาพ) นักศึกษาจากประเทศเนปาลผู้ซึ่งทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดมาเป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากชั่วโมงทำงานในแต่ละคืนที่ได้รับเหมาะสมกับเวลาที่อนุญาตให้ทำตามกำหนดในวีซ่า

แต่บัดนี้รัฐบาลกลางได้เปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้มากกว่า 20 ชั่วโมงในหลายธุรกิจ ทำให้นักศึกษาหลายคนเปลี่ยนจากการทำงานคลีนเนอร์ไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นซึ่งได้ชั่วโมงทำงานมากกว่า ย่อมหมายถึงเงินมากกว่า

ส่วนนาย Saurav วัย 22 ปีกล่าวว่าเขายังไม่เปลี่ยนงาน แต่เพื่อนจำนวนมากได้เปลี่ยนงานไปทำงานร้านอาหารที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีเพดานชั่วโมงตามข้อกำหนดใหม่

ก่อนที่ไวรัส COVID-19 ระบาดนักศึกษานานาชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แต่เมื่อพรมแดนปิดลง ธุรกิจหลายแห่งต้องสูญเสียแรงงาน รัฐบาลกลางจำต้องผ่อนคลายกฎกับธุรกิจที่ประสบปัญหาแรงงานขาดแคลน ด้วยการให้นักศึกษานานาชาติสามารถทำงานด้วยชั่วโมงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นภาคการเกษตร, ผลิตอาหาร, ภาคดูแลสุขภาพ, ดูแลคนชราและผู้พิการและดูแลเด็กเป็นต้น

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลกลางได้อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนทำงานชั่วโมงเพิ่มขึ้นในภาคการท่องเที่ยวและบริการต้อนรับ แต่ในภาคทำความสะอาดยังคงอยู่ที่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นาง Lisa Macqueen ผู้บริหารของบริษัททำความสะอาด Cleancorp กล่าวว่า นับจากนั้นมาบริษัทของเธอได้รับผลกระทบทางด้านแรงงานอย่างมาก

เธอกล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนักศึกษานานาชาติสามารถทำงานได้เพียง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ถ้าพวกเขาไปทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต้อนรับ หากพวกเขาต้องการทำงานสัปดาห์ละ 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์พวกเขาก็สามารถทำได้

เธอกล่าวว่าในขณะที่ภาคท่องเที่ยวและบริการต้นรับได้รับการแก้ปัญหา แต่หายนะกลับมาตกที่ภาคอุตสหกรรมทำความสะอาด

นาง Macqueen กล่าวว่าขณะนี้บริษัท Cleancorp ได้สูญเสียพนักงานไปประมาณ 20% และเตือนว่าโรงแรมและสำนักงานจะอยู่ในสภาพเปราะบางต่อการติดเชื้อ COVID-19 เพราะอุตสาหกรรมทำความสะอาดที่มีส่วนช่วยให้ออสเตรเลียปลอดภัยต่อการระบาดของไวรัสร้าย กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ทางด้านโฆษกของกระทรวงกิจการภายในประเทศกล่าวว่าการตัดสินใจในขั้นต่อไปเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้ถือวีซ่านักเรียนอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยรัฐบาลกลาง

ทางด้านโฆษกของกระทรวงกิจการภายในประเทศกล่าวว่าการตัดสินใจในขั้นต่อไปเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้ถือวีซ่านักเรียนโดยรัฐบาลกลางอาจจะเกิดชึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต

และย้ำว่า “โครงการวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาออสเตรเลียด้วยวัตุประสงค์หลักคือการศึกษาอย่างเต็มเวลา ภายใต้เงื่อนไขวีซ่านักเรียน นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่สามารถทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะอยู่ระหว่างภาคการศึกษา แต่ไม่จำกัดชั่วโมงทำงานในระหว่างหยุดภาคการศึกษา”

“เงื่อนไขนี้เป็นการรักษาดุลยภาพระหว่างโอกาสในการทำงานของนักศึกษาภายใต้ข้อจำกัดโดยไม่กระทบต่อการศึกษาและกระทบต่อโอกาสในการทำงานของคนท้องถิ่นให้น้อยที่สุด”

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: