Duke ออกเสียงว่า ‘ดยุก’ หรือ ‘ดุ๊ก’

นสพ. The West Australian ฉบับ 10 เม.ย. 2021 เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ (Prince Philip, Duke of Edinburgh) ทรงสิ้นพระชนม์ในวันที่ 9 เมษายน 2021 ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นับได้ว่าทรงครองพระองค์อย่างดียิ่งมาตลอด ทำให้เป็นที่เคารพรักใคร่ของประสกนิกรชาวสหราชอาณาจักร, เครือจักรภพฯตลอดจนประชาชนจากทุกมุมโลก ขอน้อมส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคคาลัย

12 เม.ย. 2021 มีเวลาอีกไม่มากนัก ขออนุญาตนำข้อถกเถียงของคำ duke ว่าควรเขียนและอ่านในภาษาไทยว่าอย่างไร

ผมนึกย้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโสของโรงแรมโอเรียนเตลบางรักเมื่อหลายปีก่อน มีผู้สื่อข่าวทีวีถามถึงชื่อโรงแรม Oreintal ควรออกเสียงอย่างไร เธอตอบทันทีว่า “โอ-เรียน-เตน” ส่วนจะออกเสียง “ออ-เรียน-ทั่ล” หรือ “โอ-เรี้ยน-ทั่ล” ก็เอาไว้พูดกับชาวต่างชาติในสำเนียงนั้น ๆ

เหมือนอย่างชนชาติญี่ปุ่น เวลาเราเรียกในภาษาไทยก็ว่า “ญี่ปุ่น” หากสนทนากับคนญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุนก็เป็น “นิปปอน” หรือ “นิฮง” พูดกับชาวตะวันตกในภาษาอังกฤษก็จะเป็น “แจแปน” นั่นเอง

ดังนั้นคำว่า duke ในภาษาเขียนของไทยใช้คำว่า “ดยุก” ภาษาพูดว่า “ดะ-ยุก” แต่เวลาเอาไปใช้กับชาวต่างชาติก็ดัดเสียงไปตามสำเนียงของชาตินั้น ๆ ครับ

 

 

ขออนุญาต Link คลิปวิดีโอการออกเสียง duke ในสำเนียงอังกฤษอเมริกัน – สำเนียงอังกฤษอังกฤษ-สำเนียงอังกฤษออสเตรเลียและสำเนียงอังกฤษเวลส์เพื่อเอาไปพูดกับชนชาตินั้น ๆ ดังนี้ครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d