รัฐบาลกลางประกาศยอมแพ้ ไม่เข็นร่างฯพบ GP จ่าย 7 เหรียญ

641-27 GP $727 พ.ย. 2014 รัฐบาลกลางของนาย Tony Abbott ได้ตัดสินใจยกธงขาวต่อความพยายามผ่านร่างกฎหมายให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าพบแพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP ในอัตราครั้งละ 7 เหรียญหลังจากพบแพทย์ครั้งที่ 20 ของแต่ละปีขึ้นไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาผู้ที่ใช้บริการแพทย์โดยไม่จำเป็น และเพื่อเป็นการลดช่องโหวในงบประมาณปี 2014-15 ที่รัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ตามแผน หลังจากร่างงบประมาณจำนวนหนึ่งไม่ผ่านสภาสูง

อย่างไรก็ตามรัฐบาลกล่าวว่า จะพยายามคิดค้นมาตรการอื่นเพื่อมาทดแทนโครงการร่วมจ่ายค่าพบแพทย์   ซึ่งผู้เชียวชาญเชื่อว่า ทางเลือกหนึ่งก็คือ การเพิ่มต้นทุนค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นในรูปแบบของกฎระเบียบ   และมีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลอาจจะลดเงินส่วนลดค่าเมดิแคร์ที่จ่ายให้กับแพทย์   หรืออีกนัยหนึ่งก็คือรัฐบาลเป็นผู้ยื่นหน้าที่ในการเก็บค่ารักษาพยาบาลไปให้แพทย์เป็นผู้เก็บแทน หรือมิฉะนั้นแพทย์ผู้รับปรึกษาโรคก็จะเป็นผู้รับมูลค่าส่วนนี้ไปเอง หากยอมรับค่ารักษาในอัตราขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด หรือ bulk billing

แผนทดแทนใหม่เป็นที่เชื่อว่าจะถูกประกาศภายในกลางเดือนธันวาคม และยังจะคงเป็นมาตรการที่ทำให้คนไข้ส่วนใหญ่ต้องมีส่วนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น   ส่วนเงินที่รัฐบาลจะได้ในส่วนนี้จะถูกนำไปอุดช่องโหว่ของงบประมาณในโครงการกองทุนวิจัยทางการแพทย์ของรัฐบาล

อันที่จริงรัฐบาลไม่จำเป็นต้องผ่านร่างกฎหมายจ่ายค่าปรึกษา GP ครั้งละ 7 เหรียญในสภาสูงโดยทันที เพราะยังมีเวลา เนื่องจากแผนงบประมาณที่วางไว้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 แต่รัฐบาลรู้ดีว่าแผนนี้เป็นหนึ่งในร่างกฎหมายที่เป็นบัญหาในการเจรากับกลุ่มผู้ถือดุลอำนาจในสภาสูงมาตลอด และยิ่งส.ว.พรรคพาล์มเมอร์ยูไนเต็ดแตกแยก ทำให้การเจรจายากขึ้นไปอีก รัฐบาลจึงตัดสินใจยกเลิกแผนนี้Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: