🏘 เงินเดือนเท่าไรจึงจะสามารถซื้อบ้านในแต่ละรัฐในออสเตรเลีย

บ้านในฝันของชาวออสเตรเลีย นับวันยิ่งมีราคาซื้อขายถีบตัวสูงขึ้น จนสุดที่จะไขว่คว้า : ภาพป๊อปอาร์ต จากต้นฉบับ Houzz AU

16 พ.ย. 2023 ราคาบ้านในออสเตรเลียซึ่งถูกจัดว่ามีราคาซื้อขายสูงที่สุดในระดับต้น ๆ ของโลก อย่างนครซิดนีย์ซึ่งมีราคาบ้านโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศที่เฉลี่ยหลังละ 1.33 ล้านเหรียญ แต่เป็นตัวเลขราคาเฉลี่ยมัธยฐานของนครซิดนีย์ทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อที่ 12,368 ตารางกิโลเมตร

หากคิดเฉพาะราคาเฉพาะบ้านภายในรัศมีตัวเมืองชั้นใน 10 กม.หรือ 314.29 ตารางกิโลเมตร ก็คงมีราคาเฉลี่ยในอีกอัตราหนึ่ง

ในวันนี้ CoreLogic นิติบุคคลผู้ให้บริการด้านข้อมูล, ข่าวสาร, การวิเคราะห์-วิจัยและให้คำปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้รายงานราคาเฉลี่ยมัธยฐานของบ้านตามเมืองเอกของรัฐและดินแดน พร้อมรายได้ต่อปีที่ผู้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านสามารถผ่อนส่งได้อย่างไม่กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนี้

ราคาบ้านโดยเฉลี่ยมัธยฐานของแต่ละเมืองในออสเตรเลีย และรายได้ต่อปีเพื่อการกู้และผ่อนชำระสถาบันการเงิน : เครดิตข้อมูลและภาพตารางจากสำนักข่าว SBS

รายได้ต่อปีขั้นต่ำคำนวณจากฐานเงินกู้ที่ธนาคารพานิชย์ใช้ในการประเมินการให้สินเชื่อ

เป็นเงินกู้เพื่อซื้อบ้านประเภทดอกเบี้ยผันแปร วงเงินกู้ 80% ของราคาบ้าน ผู้ก้วางเงินมัดจำ 20% ของราคาบ้าน ผ่อนชำระในแต่ละเดือน 30% ของรายได้ ระยะเวลาผ่อนส่ง 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผันแปรในปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 6.24% บนฐานอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ 4.35%

ขออนุญาตยกตัวอย่างที่นครซิดนีย์ซึ่งมีราคาบ้านเฉลี่ยมัธยฐานสูงที่สุดในประเทศที่ 1,330,000 เหรียญ (30.27 ล้านบาท) ผู้ขอสินเชื้อเพื่อซื้อบ้านจะต้องมีรายได้ปีละ 261,773 เหรียญ (5.96 ล้านบาท หรือเดือนละ 496,500 บาท)

หรือในนครเพิร์ทและเมืองดาร์วินซึ่งมีราคาบ้านเฉลี่ยมัธยฐานต่ำที่สุดในประเทศที่ 590,000 เหรียญ (13.43 ล้านบาท) ผู้ขอสินเชื้อเพื่อซื้อบ้านจะต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 171,235 เหรียญ (3.9 ล้านบาท หรือเดือนละ 324,775 บาท)

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2023 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 65 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 22.76 บาทไทย (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ถูกคนอื่นยึดไปแล้ว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: