ทาสแมวเมืองกรุงเจอบังคับต้องมีสายจูงหากพาออกนอกบ้าน

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 แมวในกรุงแคนเบอร์ร่าจะออกนอกบ้านได้จะต้องมีเจ้าของลากจูง : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

25 เม.ย. 2022 แมวสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของชาวออสเตรเลียรองจากสุนัข นับจากนี้ไปจะอนุญาตให้นำเจ้าเหมียวออกนอกบ้านในกรุงแคนเบอร์ร่าได้เฉพาะมีสายลากจูง อันเป็นกฎหมายใหม่เพื่อปกป้องสัตว์ตามธรรมชาติ

กฎข้อบังคับใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผน 10 ปีเพื่อให้เจ้าของแมวมีส่วนรับผิดชอบ และลดผลกระทบต่อสัตว์ตามธรรมชาติ

อันที่จริงแมวได้ถูกห้ามออกนอกที่พักอาศัยในพื้นที่้ 17 ย่านของกรุงแคนเบอร์ร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่รัฐบาลดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) จะขยายให้ครอบคุมทั่วกรุงแคนเบอร์ร่านับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 เป็นต้นไป

เจ้าของแมวจะถูกปรับเป็นเงิน 300 เหรียญหากถูกจับได้ว่าแมวของพวกเขาถูกพบอยู่นอกบ้านโดยไม่มีเจ้าของและสายลากจูง

ภายใต้แผนกฎหมายแมว 2021-2031 ของรัฐบาล ACT นับจากวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปแมวในกรุงแคนเบอร์ร่าจะต้องอยู่ภายในที่พักอาศัย

รัฐบาลดินแดนนครหลวงกล่าวว่า แผนกฎหมายแมว 2021-2031 ของรัฐบาล ACT (ACT Cat Plan 2021-2031) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้แมวมีชีวิตอยู่ยืนยาวขึ้น, สุขภาพดีขึ้น ไปพร้อมกับการปกป้องสัตว์ตามธรรมชาติ

นาย Chris Steel ผู้ดูแลงานด้านการขนส่งและบริการเมืองของรัฐบาล ACT กล่าวว่า กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ี 1 กรกฎาคม

สำหรับผู้อยู่นอกเขตข้อบังคับ การกักขังแมวจะมีผลบังคับเฉพาะแมวที่เกิดหรือรับเลี้ยงใหม่เท่านั้น เพราะรัฐบาลเข้าใจดีว่า เจ้าของแมวอาจไม่มีเวลาเตรียมตัวและแมวอาจไม่คุ้นเคยต่อการถูกกักกันเสรีภาพของพวกมัน

เขากล่าวว่าแผนดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเจ้าของแมวและกลุ่มสิ่งแวดล้อม สรุปออกมาด้วยแผนการจัดการแมว 8 ขั้นตอน ในการเริ่มให้เจ้าของแมวเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อแมวของตนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จากการศึกษาพบว่าที่ผ่านมาแมวบ้านในกรุงแคนเบอร์ร่าได้มีส่วนในการฆ่าสัตว์ตามธรรมชาติในแต่ละปีประกอบด้วยนกตามธรรมชาติประมาณตกปีละ 61,000 ตัว, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามธรรมชาติ 2,000 ตัว, สัตว์เลี้อยคลาน 30,000 ตัวและกบ 6,000 ตัว

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d