รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 23 ก.พ. 2022 / ไทย – ออสซีไล่บี้ติดเชื้อสะสม 2.77 ต่อ 2.75 ล้านคน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 643 คน หลังไวรัส Omicron กระหน่ำรัฐ ไปพร้อมกับรัฐ WA มีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว 5 คนจากที่เคยมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นศูนย์ / หลังจากที่รัฐขนาดใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว รัฐขนาดเล็กอย่างรัฐ WA, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย, ดินแดน ACT และดินแดน NT กลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา / สาธารณสุขรัฐ WA คาดว่าอาจมีผู้ป่วยขึ้นสู่จุดสูงสุดวันละ 10,000 คนในปลายเดือนมีนาคม / ณ วันนี้รัฐ WA มีผู้รักษาตัวทั้งสิ้น 1,787 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 5 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลีย ณ วันที่ 23 ก.พ. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงวันที่ 17 ถึง 23 กุมภาพันมีทั้งสิ้น 163,613 คน (ลดลง 13,531 คน) ตกติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 23,373 คน มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 2,749,919 คน

ผู้ติดเชื้อวันนี้แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 52 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 163,561 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 55,033 คน, รัฐวิกตอเรีย 45,906 คน, รัฐควีนสแลนด์ 36,641 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 9,870 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 5,433 คน, รัฐแทสเมเนีย 4,673 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 4,000 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 2,005 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 204,194 คน (ลดลงในช่วงเจ็ดวัน 16,799 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 2,322 คน (ลดลง 416 คน) เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 172 คน (ลดลง 51 คน)

ผู้เสียชีวิตสะสม 5,026 คน / ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 294 คน ตกเฉลี่ยวันละ 42 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐเซาท์ออสเตรเลียวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายใหม่ 3 คน, ในขณะที่มีผู้ติดเชื้อ รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน / ในวันนี้รัฐ SA มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,958 คน / ณ วันนี้มีผู้รักษาตัวทั้งสิ้น 14,119 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 192 คน (ห้อง ICU 14 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 23 ก.พ. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 22 ก.พ. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 94.3% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 53.6% (เพิ่มขึ้น 3.6%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.5%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 94.32% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.7% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 93.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 90.7% (เพิ่มขึ้น 0.3%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนล (ANU) กว่า 200 คนมีผลการตรวจ RAT เป็นบวกหลังจากสัปดาห์แห่งวันปฐมนิเทศ / ทำให้ ณ วันนี้ดินแดน ACT มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่กลับมาเพิ่มขึ้นที่ 946 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 23 ก.พ. 2021

แรกทีเดียวคาดว่ายอดผู้ป่วย COVID-19 สะสมของออสเตรเลียจะแซงยอดผู้ป่วยสะสมของไทยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ บังเอิญเข้าสู่ช่วงที่รัฐน.ซ.ว., รัฐวิกตอเรียและรัฐควีนสแลนด์ผ่านพ้นผู้ติดเชื้อสูงสุดพอดี ส่วนไทยกำลังเริ่มเข้าสู่การระบาดระลอกที่ห้า

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ยอดผู้ป่วยรายใหม่ของออสเตรเลียน้อยกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่ของไทยเป็นครั้งแรกที่ 17,708 คนต่อ 18,953

ถึง ณ วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมของไทยยังสูงกว่าออสเตรเลียที่ 20,874 คน

(หมายเหตุเป็นยอดรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียที่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากชุดตรวจ RAT ซึ่งเป็นระบบเดียวกับการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย)

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 131,731 คน (เฉลี่ยวันละ 18,819 คน) ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,770,793 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 22,730 คน (เพิ่มขึ้น 214 คน เฉลี่ยวันละ 30.6 คน) คิดเป็น 0.82%

รักษาหายแล้ว 2,574,458 คน (เพิ่มขึ้น 96,207 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 173,605 คน (เพิ่มขึ้น 35,140 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

ผู้ยังรักษาตัว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 71,414 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม, ที่บ้านและอื่น ๆ 102,191 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 882 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 229 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 76.5% (เพิ่มขึ้น 0.5%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 71.2% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 27.9% คน (เพิ่มขึ้น 1.5%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์จะยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนรัฐน.ซ.ว.ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์หลังจากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 / นาง Sarah Mitchell (คนในภาพ) รัฐมนตรีดูแลงานกิจการชนเผ่าอะบอริจินและการศึกษาปฐมวัยของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ให้เหตุผลว่า ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนน้อยกว่าที่บ้านมาก

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: