องค์การอนามัยโลกแนะนำรัฐบาลทั่วโลกสวมหน้ากากผ้าป้องกัน COVID-19

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 6 มิ.ย. 2020 เสนอข่าวองค์การอนามัยโลกปรับการแนะนำใหม่ให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะ

6 มิ.ย. 2020 องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนแนวความคิด หันมาแนะนำให้รัฐบาลทั่วโลกสนับสนุนให้ประชาชนของตนสวมใช้หน้าการผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO อ้างถึงหลักฐานจากการศึกษาหลายสำนักที่เชื่อถือได้ออกมาเหมือนกันหมดว่า หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างดี

นาง Maria Van Kerkhove ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การอนามัยโลก (คนในภาพ) กล่าวว่า “เราขอแนะนำรัฐบาลต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนของตนสวมใส่หน้ากากในทุกครั้งที่ออกไปในที่สาธารณะ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้า ซึ่งไม่ใช่หน้ากากสำหรับบุคลาการทางการแพทย์ใช้”

เธอกล่าวว่า ผลจากการวิจัยล่าสุด WHO ได้พบหลักฐานว่า การสวมหน้ากากผ้าอย่างเหมาะสมจะสามารถเป็นตัวขวางกั้นเชื้อไวรัสที่ปะปนมากับละอองฝอยในอากาศได้

นาง Van Kerkhove กล่าวว่าในขณะที่บางประเทศได้ให้ประชาชนของตนสวมหน้ากากยามออกนอกบ้านเป็นภาคบังคับ ก่อนหน้านั้น WHO ออกมาให้ความเห็นว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนหรือต่อต้านการสวมหน้ากากสำหรับผู้มีสุขภาพดีเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

และยังเคยแนะนำว่าการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (medical masks) ควรสวมใส่เฉพาะคนป่วยและผู้ที่ดูแลใกล้ชิดคนป่วยเท่านั้น

เธอกล่าวว่า ความเห็นเดิมที่แนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกับคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ที่ต้องสงสัยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จำเป็นต้องสวมหน้ากากทางการแพทย์ยังคงเหมือนเดิม

แต่ขณะนี้ WHO ขอขยายคำแนะนำการสวมหน้าการทางการแพทย์ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานตามคลีนิก, โรงพยาบาล, สถานดูแลคนชราและสถานที่อยู่ระยะยาวของผู้สูงอายุจำเป็นต้องสวมหน้ากากทางการแพทย์ตลอดเวลา

และสำหรับคนทั่วไปยามออกนอกบ้านก็จำเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาเช่นกัน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: