APRA ปลื้มยอดกู้ซื้อบ้านจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียว ลดลงครั้งแรกนับจาก GFC

ยอดเงินกู้ซื้อบ้านด้วยการชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวลดลงเป็นครั้งแรกนับจากวิกฤตการณ์ GFC : ภาพจากสำนักข่าว ABC

30 ส.ค. 2017 มูลค่าการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านโดยชำระเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวได้ลดลงเป็นครั้งแรกนักจากวิกฤตการณ์การเงินโลกหรือ GFC ปี 2009 ถือเป็นชัยชนะต่อความพยายามลดความเสี่ยงในตลาดหนี้สินมีหลักทรัพย์จำนอง

สำนักงานกำกับดูแลและให้คำปรึกษาสถาบันการเงินแห่งออสเตรเลีย (APRA) ได้เปิดเผยตัวเลขมูลค่ารวมของเงินกู้ (มีหลักทรัพย์จำนอง) ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวหรือ aggregate value of interest-only loans ได้ลดลง 2.3 พันล้านเหรียญในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2017 มาอยู่ที่ 581 พันล้านเหรียญ

ครั้งหลังสุดที่มูลค่ารวมของเงินกู้ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวลดลงคือในปี 2009 เมื่อตลาดสินเชื้อเข้มงวดในด้านการให้กู้ยืมเงิน

(หมายเหตุ การเงินกู้ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวเป็นที่นิยมใช้ในหมู่นักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี ด้วยการเพิ่มการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำรายจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวมาหักกับรายได้หรือ negatively geared property หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าการทำ negative gearing)

กร๊าฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินกู้ซื้อบ้านชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน : ภาพจาก J.P. Morgan ต้นฉบับ APRA

APRA เปิดเผยว่าการกู้เงินชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวได้ลดลงจาก 36% ของมูลค่าเงินกู้ทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี 2017 ลงมาอยู่ที่ 30% ของเงินกู้ทั้งหมดในไตรมาสที่สอง ถือว่าการกำกับดูแลและออกกฎระเบียบที่ผ่านมาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้สินไม่มีคุณภาพใช้ได้ผล

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา APRA ได้ออกกฎบังคับให้ธนาคารพาณิชย์กำหนดเงินกู้ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวอยู่ที่ไม่เกิน 30% ของการกู้จำนองใหม่ ซึ่งลดลงจากเพดานเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 40%

เป็นผลให้ธนาคารพานิชย์ปรับนโยบายดอกเบี้ยใหม่ โดยพุ่งเป้ามาที่ส่วนการให้กู้เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการลงทุนแบบจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวมีอัตราแพงกว่าการกู้ยื่มแบบจ่ายดอกเบี้ยและทยอยผ่อนเงินต้น 0.60% ถึง 0.65%

APRA ยังแนะให้ธนาคาพาณิชย์คุมเข้มกฎเกณฑ์การให้กู้ยืม ทำให้การกู้ยืมที่ถูกประเมินว่ามีโอกาสเสี่ยงจำเป็นต้องอยู่ในอัตรา LVR (อัตราเงินกู้ต่อมูลค่า) ที่ 80% หรือพูดง่าย ๆ ก็คือต้องมีเงินดาวน์ (ออสเตรเลียเรียกว่าเงินดิพอสิท) อย่างน้อย 20% ของมูลค่าบ้านที่ใช้จำนอง

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: