ผลักดันรถรางไร้รางแก้ปัญหาจราจรติดขัด ที่ถนน Parramatta Rd.

ระบบรถประจำทางพลังงานไฟฟ้าของ Guided Electric Transit System หรือ GETS ที่เทศบาล Inner West Council ผลักดันให้นำมาใช้ที่ถนน Parramatta : ภาพจากนสพ. Inner West Courier Inner City

28 มี.ค. 2017 เทศบาลในพื้นที่ทางผ่านของถนน Parramatta Rd. ได้ผลักดันโครงการรถประจำทางพลังงานไฟฟ้าขนาดความยาว 24 เมตรจุผู้โดยสาร 150 คนเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและการจราจรในอนาคต

โครงการดังกล่าวมีมูลค่า 200 ล้านเหรียญ ด้วยการนำระบบรถประจำทางที่เรียกกันว่า “รถรางไร้ราง” หรือ “track-free trams” มาวิ่งบนถนน Parramatta Rd. (ชื่อนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเทศบาล Parramatta นะครับ) โดยวิ่งระหว่างย่าน Strathfield ไปย่าน Broadway ในทุก ๆ 2 นาที มีป้ายจอดรถในรูปแบบของชานชาลา (platform) ในทุก ๆ 600 เมตรถึง 800 เมตร

เมื่อวานนี้เทศบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เสนอให้หน่วยงานควบคุมและวางแผนการขนส่งของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์พิจารณาข้อเสนอของ Guided Electric Transit System หรือ GETS

โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนจากเทศบาล Inner West Council และเทศบาล City of Canada Bay โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล Burwood และเทศบาล Strathfield, โครงการศึกษา Parramatta Road Public Transport Opportunities Study ว่าจ้างบริษัท Bodhi Alliance and EDAB Consulting ทำการศึกษาโครงการ

ผลการศึกษาของ Bodhi Alliance เห็นดีกับโครงการ และได้แนะนำให้รัฐบาลรัฐทำงานร่วมกับเทศบาลในการลงลายละเอียดศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกับ GETS เพื่อรับมือกับผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ระบบรถบัส track-free trams วิ่งบริการในเมือง Malmo ประเทศสวีเดนและในอีกหลายเมืองในยุโรป : ภาพจากนสพ. Inner West Courier Inner City

ตัวรถประจำทางของ GETS มีความยาวเท่ากับรถประจำทางสามคัน สามารถรองรับปัญหาการจราจรที่ถนน Parramatta Rd. ซึ่งได้ชื่อว่ามีการจราจรติดขัดที่สุดในนครซิดนีย์และมีอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรสูง

Parramatta Road Urban Transformation Strategy อันเป็นหน่วยงานวางกลยุทธทารขนส่งที่ถนน Parramatta Rd. ของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ประมาณว่า ในอนาคตอันใกล้จะมีที่พักอาศัยใหม่เกิดขึ้น 20,600 หลังและมีประชากร 43,000 คนเข้ามาอยู่อาศัยตามบริเวณถนน Parramatta Rd. ตั้งแต่ย่าน Burwood ไปถึงสุดถนนที่ย่าน Broadway

รถติดน้อง ๆ กรุงเทพมหานคร ภาพรถติดที่ถนน Parramatta Rd. เป็นสิ่งที่เห็นจนชินตา : ภาพจากนสพ. The Telegraph

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: