ดัชนีความผาสุกปีนี้พุ่งปรี๊ด บ่งชี้คนออสซี่มีความสุขเหลือล้นโดยเฉพาะวัย 76+

นาย Vic Smith วัย 71 ปีและนาย Paul Hughes วัย 61 ปียอมรับว่าช่วงชีวิตในวัยชราของเขาคือช่วงที่ผาสุกที่สุดในชีวิต (คงเพราะสมัยนี้เวลาเล่นลอว์นโบว์ลิ่งก็ไม่ต้องถูกบังคับให้อยู่ในชุดกีฬาสีขาวเหมือนแต่ก่อน) : ภาพชั่วคราวจากนสพ. The Telegraph

นาย Vic Smith วัย 71 ปีและนาย Paul Hughes วัย 61 ปียอมรับว่าช่วงชีวิตในวัยชราของเขาคือช่วงที่ผาสุกที่สุดในชีวิต (คงเพราะสมัยนี้เวลาเล่นลอว์นโบว์ลิ่งก็ไม่ต้องถูกบังคับให้อยู่ในชุดกีฬาสีขาวเหมือนแต่ก่อน) : ภาพชั่วคราวจากนสพ. The Telegraph

21 ธ.ค. 2016 ชาวออสเตรเลียในปีนี้ดูจะมีความสุขกว่าในปีที่ผ่าน ๆ มาตามตัวเลขดัชนีความผาสุขของ Australian Unity Wellbeing Index (AUWI) โดยเฉพาะคนกลุ่มผู้อาวุโสที่แต่งงานและคู่ครองยังมีชีวิตอยู่ ส่วนผู้ที่แฮปปี้น้อยที่สุดอยู่ในกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่ยังต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดา

ดัชนี AUWI เป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเดียคินกับ Australian Unity (อันหลังเป็นบริษัทประกันสุขภาพ, การลงทุน, บริการโฮมแคร์, ให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ฯลฯ) พบดัชนีความสุขของชาวออสเตรเลียในปี 2016 อยู่ที่ 76.7 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับจากเริ่มโครงการในปี 2000

โดยพบว่ากลุ่มคนที่มีความผาสุกที่สุดก็คือคนในกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้นไปด้วยค่าดัชนี 79.7 ส่วนกลุ่มที่มีความผาสุกน้อยที่สุดคือคนในวัยหนุ่มสาวที่ย้ายออกไปไหนไม่ได้ แต่ต้องพึ่งพาและอาศัยอยู่กับบิดามารดา คนกลุ่มนี้มีค่าดัชนีความผาสุกที่ 72.0

แม้ว่าดัชนีความผาสุกจะเพิ่มขึ้น แต่ผลการวิจัยพบว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่คือ 74.8% เชื่อว่าการก่อการร้ายจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศเข้าสักวันใดวันหนึ่ง

โดยรวมแล้วชาวออสเตรเลียมีความพึงพอใจในด้านเงิน, หน้าที่การงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความมั่นคงและความปลอดภัย, การเมือง และสุขภาพ

ดร. Delyse Hutchinson ผู้นำทีมวิจัยกล่าวว่า ความพอใจในด้านสุขภาพอยู่ในระดับดีพอใช้แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับความพอใจโดยรวมของชาวออสเตรเลีย และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความพอใจต่อความมั่นคงทางการเงินและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างบุคคลถือว่ามีความสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิต

ดร. Hutchinson กล่าวว่า บุคคลที่มีคู่สมรสเป็นผู้มีความผาสุกมากที่สุดด้วยดัชนี 78.8%, ตามด้วยคนโสด 72.7%, ผู้ที่แยกกันอยู่ 71.3% และผู้หย่าร้าง 72.8%

เมื่ิอแยกตามกลุ่มอายุพบว่า ผู้ที่อยู่ในวันกลางคนอายุระหว่าง 36 ปีถึง 45 ปีเป็นกลุ่มบุคคลที่มีระดับความพอใจต่ำที่สุด   คนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18 ปีถึง 25 ปีเป็นกลุ่มที่มีระดับความพอใจต่ำที่สุดเป็นอันดับที่สอง ตามด้วยกลุ่มผู้อยู่ในวัย 60 ปีถึง 75 ปี

นาย David Chalke นักวิเคราะห์ทางสังคมกล่าวว่า ผู้อยู่ในวัยกลางคนมักอยู่ในกลุ่มที่มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ เป็นธรรมดา เพราะเป็นกลุ่มที่มีร่างกายเปลี่ยนไปจากวัยหนุ่มสาว บางคนอาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น, มีลูก ๆ กำลังซนและในวัยรุ่นที่ควบคุมยาก, ผมเริ่มร่วง, พ่อแม่ผู้แก่เฒ่าอาจต้องการความช่วยเหลือ, อาชีพการงานตีบตัน และบางคนอาจเผชิญต่อการขอหย่าขาดจากคู่สมรส ซึ่งถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับคนหลายคน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: