รัฐบาลนำกฎประเมินสินทรัพย์มาใช้ กระทบผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประชากรอาวุโสในรัฐเซาท์ออสเตรเลียขณะข้ามถนน : ภาพจาก governmentnews.com.au

ประชากรอาวุโสในรัฐเซาท์ออสเตรเลียขณะข้ามถนน : ภาพจาก governmentnews.com.au

16 ต.ค. 2016 ผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเกือบ 700,000 คนทั่วประเทศต้องอยู่ในสภาวะกังวลต่อรายได้ในอนาคตจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสว่า พวกเขาจะถูกลดเงินสวัสดิการหรือถูกตัดออกทั้งหมด

ทั้งนี้นโยบายทดสอบสินทรัพย์ (assets test) ของรัฐบาลนาย Malcolm Turnbull ที่จะนำมาประเมินกับผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ (pensioner) เป็นครั้งแรกจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017

ในไม่ช้านี้รัฐบาลกลางโดยผ่าน Centrelink จะทำการติดต่อผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุประมาณ 698,000 คนจากทั้งหมด 4 ล้านคนเพื่อเตือนว่า พวกเขาอาจได้รับผลกระทบจากนโยบายทดสอบสินทรัพย์ ซึ่งมีผู้อยู่ในข่ายมากเกินกว่าที่รัฐบาลคาดคิดไว้ตั้งแต่แรก

ในขณะที่สำนักงาน Centrelink ออกมายืนยันว่าจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการถึงผู้อยู่ในข่ายแต่ละคนจะออกในช่วงก่อนคริสต์มาส ในระหว่างนี้ผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุสามารถคำนวณผลกระทบได้ด้วยตนเองโดยผ่านทางออนไลน์

ในทางกลับกันจะมีข่าวดีสำหรับผู้รับเงินสวัสดิการผู้อาวุโสจำนวนประมาณ 166,000 คนที่จะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้น

แต่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียมากที่สุดจะมีทั้งสิ้น 313,000 คนที่จะถูกตัดลดเงินสวัสดิการ ในจำนวน 88,500 คนจะถูกตัดเงินสวัสดิการทั้งจำนวน

ถ้าผู้รับเงินสวัสดิการต้องสูญเสียรายได้จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ กระทรวงบริการมนุษยชน (DHS) จะออกบัตรดูแลสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ (Low Income Health Care Card ) ให้โดยอัตโนมัติและถ้าเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปผู้อาวุโสก็จะได้รับบัตรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Commonwealth Seniors Health Card) อีกฉบับหนึ่ง

ในการทดสอบสินทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยจะยังคงอยู่นอกเหนือการประเมิน แต่จะทำการประเมินเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (superannuation fund), การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ เป็นต้นว่าผู้สูงอายุเดี่ยวหากมีสินทรัพย์นอกเหนือจากบ้านที่อยู่อาศัยเกินกว่า 250,000 เหรียญขึ้นไปก็จะเข้าข่ายถูกตัดลดเงินสวัสดิการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้เกษียณอายุงานที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปจำนวน 3.2 ล้านคน จัดทำโดย Datawraper : ตารางจากสำนักข่าว SBS

สำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ของผู้เกษียณอายุงานที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปจำนวน 3.2 ล้านคน จัดทำโดย Datawraper : ตารางจากสำนักข่าว SBS

นาย Alan Tudge ร.มว.บริการมนุษยชนกล่าวว่า ในจำนวนผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งสิ้น 4 ล้านคนจะมีผู้ได้รับการผลกระทบจากผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประมาณ 480,000 คนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป โดยส่วนหนึ่งจะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะได้รับเงินน้อยลง

สำหรับผลของการทดสอบสินทรัพย์ที่มีจะผลในวันที่ 1 มกราคม 2017 โดยย่อดังนี้

-พื้นที่ปลอดสินทรัพย์ไม่กระทบต่อเงินสวัสดิการ กำหนดกรอบที่ผู้มีสินทรัพย์นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยที่ต่ำกว่า 250,000 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยว, และต่ำกว่า 375,000 เหรียญสำหรับบุคคลคู่ฉันท์สามีภรรยาที่มีบ้านเป็นของตนเอง

-พื้นที่ปลอดสินทรัพย์ไม่กระทบต่อเงินสวัสดิการ แก่ผู้มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 450,000 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยว และ 575,000 เหรียญสำหรับบุคคลคู่ที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

-อัตราการทดสอบสินทรัพย์ของผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถ้าสินทรัพย์อยู่ระหว่าง

209,000 เหรียญถึง 291,000 เหรียญ สำหรับบุคคลเดี่ยวที่มีบ้านเป็นของตนเอง

360,500 เหรียญถึง 539,500 เหรียญ สำหรับบุคคลเดี่ยวที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

296,500 เหรียญถึง 453,500 เหรียญ สำหรับบุคคลคู่ที่มีบ้านเป็นของตนเอง

448,000 เหรียญถึง 702,000 เหรียญ สำหรับบุคคลคู่ที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

-อัตราการทดสอบสินทรัพย์ของผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจะลดลงถ้าสินทรัพย์สูงกว่า

291,000 เหรียญ สำหรับบุคคลเดี่ยวที่มีบ้านเป็นของตนเอง

539,500 เหรียญ สำหรับบุคคลเดี่ยวที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

453,500 เหรียญ สำหรับบุคคลคู่ที่มีบ้านเป็นของตนเอง

702,000 เหรียญ สำหรับบุคคลคู่ที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

จำนวนเงินสวัสดิการจะถูกตัดลง 3 เหรียญในทุก ๆ 1,000 เหรียญที่สินทรัพย์อยู่เหนือกรอบ (thresholds) ที่กำหนดไว้

ผู้สูงอายุกับบัตรลด : ภาพจาก Choice

ผู้สูงอายุกับบัตรลด : ภาพจาก Choice

 

เรารักในหลวง

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: