ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๕

ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสที่นาย Scott Dewar  อธิบดีกรมนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย  เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแด่ พลเอก สมหาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร และพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะรวม 16 คน ซึ่งเดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์รา

2015-07-25 สถานมูตแคนเอบร์ร่า2

“เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เวลา 18.30 น.  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหารอากาศ  พันเอก นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก  นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง  ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสที่นาย Scott Dewar  อธิบดี กรมนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย  เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแด่ พลเอก สมหาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร และพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะรวม 16 คน ซึ่งเดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์รา เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยและออสเตรเลีย ประจำปี 2558 (2015 Joint Australia- Thailand Defence Coordination Committee : JATDCC 2015) และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. 2558 ณ โรงแรม Hyatt Hotel Canberra กรุงแคนเบอร์รา”Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: