Coles แพ้คดี A3C จ่าย 20 ล้าน ทำการค้าไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรทำปศุสัตว์

นาย John Durkan CEO ห้าง Coles ที่แผนกขายเนื้อสดของห้าง

นาย John Durkan CEO ห้าง Coles ที่แผนกขายเนื้อสดของห้าง ยอมรับผิดอย่างไม่มีเงื่อนไข

23 ธ.ค. 2014 ห้าง Coles ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจซูเปอร์มาเก็ตของออสเตรเลียต้องจ่ายเงินคืนให้กับเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กินเนื้อนับสิบล้านเหรียญ อันเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สมเหตุสมผล (unconscionable)

ในการพิจารณาที่ศาลสหพันธ์กลางซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ACCC ซึ่งเป็นโจทก์ยื่นฟ้องห้าง Coles ได้มีการตกลงยอมความ โดยห้าง Coles ยอมเสียค่าปรับจำนวน 10 ล้าน เหรียญ (280 ล้านบาท) รับภาระค่าใช้จ่ายศาลและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทั้งสองฝ่ายอีกเป็นเงิน 1.25 ล้านเหรียญ และยังต้องจ่ายเงินคืนแก่เกษตรกรและผู้จัดจำหน่ายตามความเสียหายอีกประมาณ 10 ล้านเหรียญ

ในคดีนี้สำนักงาน ACCC กล่าวหาว่า ห้าง Coles ได้จัดโปรโมชั่นปีละ 1 หนึ่งวันโดยใช้ชื่อว่า “Perfect Profit Day” ด้วยการทำสัญญาบีบให้ผู้จัดจำหน่ายเนื้อสดรายย่อยรับภาระกำไรส่วนที่ห้างขาดหายไป โดยไล่เก็บเงินจากผู้จัดจำหน่ายเป็น “ค่าสิ้นเปลือง” และ “ค่าการลดราคาสินค้า” ด้วยการหักจากสินค้าที่รับในงวดต่อมา

เอกสารที่ ACCC เสนอต่อศาลกล่าวว่า ห้าง Coles ได้ข่มขู่ด้วยการใช้มาตรการ “ก่อความเสียหายทางการค้า” (commercially detrimental) แก่ธุรกิจของพวกเขาหากไม่ยอมจ่าย   ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่มีทางเลือกอื่น จำต้องยอมกล้ำกลืนให้กิจการขนาดใหญ่ข่มเหง

เงินค่าปรับจำนวน 10 ล้านเหรียญเกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายแปดรายใน 15 เหตุการณ์ เป็นที่เชื่อว่ามีผู้จัดจำหน่ายเนื้อรายย่อยให้กับห้าง Coles เพื่อชำแหละรายอื่นกว่า 200 รายอยู่ในข่ายได้รับเงินคืน

เมื่อวานนี้ที่ 22 ธันวาคม ผู้พิพากษาหญิง Michelle Gordon แห่งศาลสหพันธ์กลางยอมรับข้อตกลงระหว่างห้าง Coles กับ ACCC แม้ยังมีข้อกังขาอยู่ว่าค่าปรับและค่าเสียหายจะเพียงพอไหม แต่ได้กล่าวว่าห้าง Coles ซึ่งยอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำผิด เป็นสิ่งที่ศาลยอมรับได้

ผู้พิพากษากล่าวว่า ห้าง Coles ได้ปฏิบัติต่อผู้จัดจำหน่ายในลักษณ์เป็นที่ไม่ยอมรับตามมาตรฐานของการทำธุรกิจและสังคมต่อการตกลงทางการค้า

“ห้าง Coles ได้เรียกร้องเงินจากผู้จัดจำหน่ายทั้งที่ไม่มีสิทธ์ ด้วยการข่มขู่จะคุกคามผู้จัดจำหน่าย ถ้าไม่ยอมทำตามที่ห้างต้องการ ห้างได้ยึดเงิน (ค่าสินค้า) ของผู้จัดจำหน่ายทั้งที่ไม่มีสิทธิกระทำ”

นาย John Durkan ผู้อำนวยการบริหารของห้าง Coles ได้ออกมาแถลงข่าว ขออภัยและยอมรับข้อผิดพลาดอย่างไม่มีเงื่อนไข และกล่าวว่าทางห้างได้เปลี่ยนระบบการทำการค้าใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก

ทางด้านสภาอาหารและของชำแห่งออสเตรเลีย (AFGC) ได้ออกมากล่าวแสดงความพอใจต่อผลการตัดสินของศาล ที่ถือเป็นชัยชนะของผู้จัดจำหน่ายขนาดเล็ก ผู้ไม่สามารถจะรับต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการถูกกดดันของซูเปอร์มรเก็ตขนาดใหญ่Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: