เกรงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สนามบินเก็บภาพและลายมือผู้โดยสาร

นสพ. SMH ฉบับ 16 ต.ค. 2014 ด้านล่างลงข่าวรัฐบาลเก็บข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกสนามบิน ก่อให้เกิดความหวั่งเกรงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

นสพ. SMH ฉบับ 16 ต.ค. 2014 ด้านล่างลงข่าวรัฐบาลเก็บข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกสนามบิน ก่อให้เกิดความหวั่งเกรงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

16 ต.ค. 2014 แผนระบบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติด้วยการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลทางชีวภาคเช่นลายนิ้วมือและลักษณะสีต่าง ๆ ของม่านตาของผู้โดยสารผ่านเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองตามสนามบินนานาชาติทุกครั้ง ก่อให้เกิดความหวั่งเกรงข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหล

ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เก็บเฉพาะในออสเตรเลีย   แต่จะถูกส่งไปใช้แชร์ร่วมกันตามสนามบินนานาชาติของประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกัน ในจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ไปจนถึงการก่อการร้าย

แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มต่อต้านแนวความคิดดังกล่าวอ้างว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อาจถูกแฮกค์ แล้วนำไปใช้ในทางมิชอบ

นาย Mark Dreyfus ผู้ดูแลงานด้านกระทรวงสำนักงานอัยการของพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่า เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลกลางจะแชร์ข้อมูลชีวภาคกับนานาชาติ ชาวออสเตรเลียจึงสมควรที่จะได้รับคำอธิบายอย่างชัดแจ้งจากรัฐบาลถึง การป้องกันความเป็นส่วนบุคคลและความมั่นคงของข้อมูล

ภายใต้การแก้กฎระเบียบใหม่ (พระราชกำหนด) โดยอาศัยกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่มีอยู่เดิม จะเปิดทางให้รัฐบาลสามารถบันทึกภาพและเก็บข้อมูลชีวภาคส่วนบุคคลของชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติทุกคนที่ผ่านเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมือง หากพวกเขาผ่านประตูตรวจพิธีการหนังสือเดินทางอัตโนมัติ โดยไม่รู้ว่ามันมีวัตถุประสงค์มากกว่าการตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้าและออกจากออสเตรเลียเท่านั้น

กระทรวงการเข้าเมืองประเมินว่า ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกออสเตรเลียปีละ 35 ล้านคน ประมาณ 40% ถึง 60% ชองจำนวนนี้ได้ถูกบันทึกภาพ หลายล้านคนเป็นชาวออสเตรเลีย

หากได้รับอำนาจตามกฎระเบียบใหม่กระทรวงจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลชีวภาคส่วนบุคคลพื่อ “วัตถุประสงค์เฉพาะ” ซึ่งในสาระของการประมวณคำอธิบายทางกฎหมาย ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดว่า วัตุถุประสงค์เฉพาะคืออะไร

กฎระเบียบใหม่ที่ถูกเรียกว่า foreign fighters bill (แนวความติดของกฎหมายหรือกฎระเบียบนี้มีมาหลายปีแล้ว แต่เพิ่มถูกเรียก foreign fighters bill เมื่อไม่นานหลังจากเหตุการณ์วัยรุ่นออสเตรเลียเดินทางไปฝึกการก่อการร้ายและเข้าร่วมรบกับกลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย บางคนได้ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในประเทศแล้ว)   จะถูกพิจราณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการร่วมรัฐสภาและการข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติ ก่อนที่จะมีการลงมติให้ปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน

เมื่อผ่านแล้ว มันจะทำให้รัฐบาลสามารถจัดและเก็บบันทึกข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือและลักษณะสีต่าง ๆ ของม่านตาได้โดยไม่จำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติใหม่ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำร่างกฎหมายในสภาสูงCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: