10 อันดับแมงมุมที่อันตรายที่สุดในออสเตรเลีย

ภาพ Peacock spider หรือแมงมุมนกยูง แมงมุมที่สวยที่สุดในโลก เป็นแมงมุมพื้นเมืองของออสเตรเลีย พันธุ์นี้มีพิษต่ำมาก : ภาพจากยูทูปไม่ทราบต้นฉบับ

ออสเตรเลียมีแมลงมุมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 สายพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามนักพิษวิทยามีความเห็นว่า แมงมุงมีอัตราคุกคามต่อชีวิตน้อยกว่างู หรือฉลาม หรือแม้กระทั่งผึ้ง

พิษของแมงมุมประกอบด้วยสารเคมีต่าง ๆ บางสายพันธุ์อาจก่ออันตรายต่อมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่ใช้เป้าหมายในการปล่อยสารพิษของมัน เป้าหมายของมันคือเหยื่อตัวเล็ก ๆ ที่เข้ามาติดใยที่มันสร้างดักไว้และถูกมันใช้สารพิษทำให้เสียชีวิตก่อนจับเป็นอาหาร

สำหรับแมงมุมที่มีพิษสูงสุดในออสเตรเลีย 10 อันดับแรกได้แก่

อันดับที่ 1 แมงมุม Sydney funnel-web (Atrax robustus) หรือ แมงมุมใยกรวยซิดนีย์

แมงมุม Sydney funnel-web : ภาพชั่วคราวจาก Australian Geographic

 

อันดับที่ 2 แมงมุม Funnel-web ทั่วไป หรือ แมงมุมใยกรวยออสเตรเลีย

แมงมุม Funnel-web : ภาพชั่วคราวจาก Australian Geographic

 

อันดับที่ 3 แมงมุม Redback spider (Latrodectus hasselti) หรือ แมงมุมแม่หม้ายหลังแดง

แมงมุม Redback spider : ภาพจากสำนักข่าว ABC

 

อันดับที่ 4 แมงมุม Mouse Spider (Missulena sp.) หรือแมงมุมเมาส์ (ยังไม่มีชื่อไทย)

แมงมุม Mouse Spider : ภาพชั่วคราวจาก Real Monstrosites

 

อันดับที่ 5 แมงมุม Trap door spider (Idiopidae family) หรือแมงมุมประตูกล

แมงมุม Sydney brown trapdoor spider : ภาพจากสำนักข่าว ABC

 

อันดับที่ 6 แมงมุม White-tailed spider (Lampona cylindrata and L. murina) หรือแมงมุมหางขาว

แมงมุม White-tailed spider : ภาพจากองค์กร CSIRO

 

อันดับที่ 7 แมงมุม Australian tarantulas หรือ แมงมุมทาแรนทูลาส (ยังไม่มีชื่อไทย)

แมงมุม Australian tarantulas : ภาพจากสำนักข่าว ABC

 

อันดับที่ 8 แมงมุม Recluse spider (Loxosceles reclusa) หรือแมงมุมสันโดษออสเตรเลีย

แมงมุม Brown Recluse spider : ภาพจาก The Real Cape

 

อันดับที่ 9 แมงมุม Huntsman spider (Sparassidae family) หรือแมงมุมนายพราน หรือแมงมุมขายาว หรือแมงมุมบ้าน หรือแมงมุมพเนจรบ้าน หรือแมงมุมบ้านขายาว

แมงมุม Huntsman spider : ภาพจากนสพ. Sunshine Coast Daily

 

อันดับที่ 10 แมงมุม Common garden orb weaver spider (Eriophora sp) หรือแมงมุมใยกลม

แมงมุม garden orb weaver spider : ภาพจาก Wikipedia

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย, บทความทั่วไป

Tags: , , , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. ภัยประจำวัน : สตรีพบสิ่งน่ากลัวอยู่ที่เปิดประตูรถหลังกลับจากไปซื้อของชำ – jingjonews

Leave a Reply

%d bloggers like this: