TikTok

📵 ออสเตรเลียแบน TikTok จากการใช้ในภาครัฐบาลทั้งหมด

4 เม.ย. 2023 นาย Mark Dreyfus รัฐมนตรีสำนักงานอัยการได้ออกมายืนยันว่ารัฐบาลกลางได้สั่งห้ามการใช้ TikTok กับโทรศัพท์และอุปกรณ์ของรัฐบาลทุกชนิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว