Surrogacy

กรณี Gammy ไข่ทิ้งในเมืองไทย กระตุ้นให้ปฏิรูปกฎหมายอุ้มบุญ

4 ส.ค. 2014 นาย Sam Everingham ประธาน Surrogacy Australia และผู้อำนวยการ Families Through Surrogacy องค์กรที่จัดการสัมนาแนะนำและให้ความรู้ในการให้บุคคลอื่นรับตั้งครรภ์แทน ที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลียได้ออกมากล่าวว่า กรณีของ Gammy เด็กดาวน์ซินโดมที่ถูกบิดามารดาโดยสายเลือดทอดทิ้งให้อยู่กับสตรีผู้รับจ้างตั้งครรภ์ชาวไทย  ได้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของกฎหมายการรับคลอดบุตรแทนของออสเตรเลีย