Saori’s Law

รัฐ WA ออกกฎหมาย “Saori’s Law” เพิ่มโทษคุกโป้งเดียวดับจาก 10 ปีเป็น 20 ปี

11 ก.ย. 2016 รัฐบาลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) ได้ประกาศที่จะเพิ่มโทษจำคุกสูงสุดของฆาตกรคดีชกหมัดเดียวเสียชีวิตเป็นอีกเท่าตัวคือจาก 10 ปีและ 20 ปี