mosman

สรุปข่าววันที่ 15 ก.ค. 14 ตอน 2

คณะลูกขุนขอแนวทางคดี Gerard Baden-Clay คณะลูกขุนในคดีนาย Gerard Baden-Clay เหลนของลอร์ด Robert Baden-Powell ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกเป็นจำเลยในคดีสังหารนาง Allison Baden-Clay ภรรยา ได้ตั้งคำถามถึงการตีความให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็น “หลักฐานพยานประพฤติเหตุแวดล้อมกรณี (Circumstantial Evidence)” เพื่อนำไปสู่การตัดสิน ที่คาดว่าจะลงความเห็นเป็นที่สิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม

ข่าวออสซี่-เทศบาล Mosman เอาใจเด็ก เลิกแบนปาร์ตี้ลูกโป่งสวรรค์

15 พ.ค. 2013 เทศบาล Mosman กลายเป็นผู้นำร่องในการออกเทศบัญญัติยกเลิกการห้ามจัดงานปาร์ตี้ในที่แจ้งตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยมีลูกโปร่งสวรรค์ที่ออกมานับตั้งแต่ปี 2011