Lone-wolf terrorist

ระบุเหตุการณ์แทงกันที่ Minto เป็นการก่อการร้ายโดยลำพัง

12 ก.ย. 2016 เหตุการณ์ชายหนุ่มแทงเพื่อนบ้านที่ย่าน Minto ในนครซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาถูกระบุว่าเป็นการก่อการร้ายตามลำพังหรือ Lone-wolf terror เป็นครั้งแรกหลังจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ออกออนไลน์ชวนสาวกก่อการร้ายในออสเตรเลีย