London Bridge is down

🇬🇧 London bridge is Down : ควีนเอลิซาเบทที่ 2 เสด็จสวรรคต

8 ก.ย. 2022 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 2 ประมุขแห่งสหราชอาณาจักรและเครือรัฐออสเตรเลียได้เสด็จสวรรคคต ด้วยพระชนมพรรษา 96 ปี เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสำนักงานพระราชวังบักกิงแฮม

หากสำนักบัคฯสื่อว่า ‘London Bridge is down’ หมายความว่าจะไม่มีควีนอีกแล้ว

5 พ.ค. 2017 สืบเนื่องมาจากสำนักพระราชวังบัตกิ้งแฮมแถลงการณ์ว่าเจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระจะทรง “retire from public” ได้ก่อให้เกิดการตีความภาษาราชวังเป็นภาษาอังกฤษในหมู่สื่อมวลชนภาคภาษาอังกฤษว่า พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตแล้ว ทำให้