Economist Intelligence Unit

EIU จัดอันดับนครชิดนีย์เป็นเมือง มีค่าครองชีพสูงในอันดับ 10 ของโลก

16 มี.ค. 2018 นครซิดนีย์ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท็อปเท็นของเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก โดยมีค่าใช้จ่ายในการกินอยู่สูงกว่ามหานครนิวยอร์ก, กรุงลอนดอนและกรุงโตเกียว