Blue Card Services

รัฐ QLD จะขยายระบบบูลการ์ด มาใช้กับพนักงานฟาสต์ฟูต-ร้านขายปลีก

19 ก.ย. 2016 พนักงานร้านอาหารเร่งด่วน, พนักงานทำงานในธีมปาร์คและพนักงานตามร้านขายปลีกทั่วรัฐควีนสแลนด์ในไม่ช้านี้จะต้องถือบัตร Blue Card หลังจากรัฐบาลรัฐยืนยันว่าจะปรับปรุงระบบการออกบัตรใหม่