Bill Shorten

บิล ช๊อตเทนหัวหน้าฝ่ายค้านทำช็อก แถลงข่าวถูกกล่าวหาข่มขืนในอดีต

22 ส.ค. 2014 นาย Bill Shorten ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้สร้างความประหลาดใจ ด้วยการเปิดเผยว่า เขาได้ถูกตำรวจทำการสอบสวนคดีข่มขืนในอดีตและผลออกมาไม่มีความผิด