Austudy

สาวจมบ่ลงพึ่ง GoFundMe ขอเงินจากสาธารณชนจ่ายค่าเช่าที่พักย่าน Bondi

9 ก.ค. 2017 สาวอดีตนักเที่ยวปาร์ตี้ได้พึ่งสื่อสังคมออนไลน์ขอเงินบริจาคเพื่อชำระค่าเช่าค้างจ่ายในย่าน Bondi เป็นเงิน 2,900 เหรียญ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งไล่ออกจากที่พักในย่านค่าเช่าแพงแห่งหนึ่งของประเทศ