Australian Red Cross

Australian Red Cross

เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านสามารถช่วยชีวิติคนสามคนโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เซนต์เดียว   สนใจติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ 13 14 95 หรือที่ donateblood.com.au