Ausgrid

รัฐบาลกลางขวางรัฐบาลน.ซ.ว. ขายการไฟฟ้าให้จีนอ้างความมั่นคง

12 ส.ค. 2016 รัฐบาลกลางขวางรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมาจากพรรคเดียวกันในการขาย Ausgrid ผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้านครซิดนีย์ให้กับบริษัทลงทุนของรัฐบาลจีน โดยเกรงว่าการเข้าเป็นเจ้าของผู้จำหน่ายไฟฟ้าโดยรัฐบาลจีนมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ