APEC

🇹🇭🇦🇺 Albo มุ่งเน้นง้อจีนแค่นี้ก็พอใจจนขะลอบทบาทตัวเองในที่ประชุม APEC

20 พ.ย. 2022 การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือ APEC ปี 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้จบสิ้นลงไปแล้ว ดูท่าทีนาย Anthony Albanese จะวางตัวเรียบเงียบไม่แสดงบทบาทออกหน้าจนเป็นหนึ่่งในผู้นำที่ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน

🇹🇭 MV สนับสนุนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC

9 ก.ย. 2022 โพสต์นี้จิงโจนิวส์ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพียงแต่หวังเป็นอย่างยิ่งให้การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting) จบสิ้นไปด้วยดี