Month: February 2016

มหา’ลัยลดมาตรฐาน ATAR รับนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

28 ม.ค. 2016 สื่อมวลชนค่าย Fairfax ได้เปิดเผยผลการขุดคุ้ยข่าวพบว่ามหาวิทยาลัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2016 ด้วยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้มีความเป็นห่วงถึงคุณภาพการศึกษา