AIG กลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลีย

ค่าแรงขั้นต่ำใหม่ 21.38 เหรียญต่อชม.เริ่ม 1 ก.ค.นี้

15 มิ.ย. 2022 คณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWC) ได้ตัดสินขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกชั่วโมงละ 1.05 เหรียญทำให้ค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่เป็น 21.38 เหรียญต่อชั่วโมง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป