ACCI สภาหอการค้า

ค่าแรงขั้นต่ำใหม่ 21.38 เหรียญต่อชม.เริ่ม 1 ก.ค.นี้

15 มิ.ย. 2022 คณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWC) ได้ตัดสินขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกชั่วโมงละ 1.05 เหรียญทำให้ค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่เป็น 21.38 เหรียญต่อชั่วโมง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

ค่าแรงขั้นต่ำ 2021-22 ขึ้นมาที่ 20.33 เหรียญต่อชม.

17 มิ.ย. 2021 คณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWC) ได้ประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2021-22 ที่จะมีผลต่อชาวออสเตรเลียประมาณ 2.2 ล้านคน ด้วยอัตราเพิ่มขึ้น 2.5%