ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 6 ต.ค. 2021 /

ต้องขออภัยวันนี้เกิดอาการ ‘อึ้งจิมกี่’ ชนิดไปไม่เป็น ประการแรกกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียวันนี้ไม่รายงานเอาเฉย ๆ และประการที่หนักกว่าก็คือ Wikipedia ที่จิงโจ้นิวส์ใช้เป็นข้อมูลรายงาน เกิด

รัฐน.ซ.ว.ฉีดวัคซีนใกล้ถึง 70% แล้ว..ถึงวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้น

6 ต.ค. 2021 วันนี้ Tax return 2020-21 ยังทำไม่เสร็จมาเจอวันพุธที่ต้องรายงานสรุป COVID-19 ประจำสัปดาห์ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำว่าหกชั่วโมง จึงขออนุญาตรายงานแผนแม่บทหรือ roadmap เกี่ยวกับ