ใบอนุญาตดิจิตอล

ใบขับขี่พลาสติกในน.ซ.ว.กำลังจะเป็นอดีตหลังงบประมาณ 2019 ระบุเข้ายุคดิจิตอล

19 มิ.ย. 2019 ใบขับขี่ที่จับต้องได้ (physical driver’s licence ) กำลังจะเป็นเรื่องในอดีต หลังจากรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์บรรจุแผนไว้ในงบประมาณปี 2019 จะอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่ดิจิตอลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

น.ซ.ว.จะเป็นรัฐแรกในออสเตรเลียที่ใช้ใบขับขี่ดิจิตอล

16 พ.ค. 2017 ผู้ขับรถในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเป็นรัฐแรกที่ใช้ขับขี่ดิจิตอลในการแสดงความเป็นบุคคล รวมถึงแสดงผ่านโทรศัพท์มือถือให้ตำรวจดูเป็นหลักฐานในทุกครั้งที่ถูกเรียกให้จอดข้างทางเพื่อตรวจสอบ