โลโก้ Only in Australia

ออสเตรเลียเข็นแบรนด์ประเทศใหม่แทนโลโก้เดิม

18 ก.พ. 2022 เครื่องหมายการค้าแสดงผลผลิตจากประเทศออสเตรเลียแบบใหม่เป็นภาพจิงโจ้และแทกไลน์ ‘Only in Australia’ จะถูกเสนอต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อการสนันสนุนการค้าและการลงทุน