โครงการ JobKeeper

รัฐบาลยันข่าวลือเพิ่มสวัสดิการ JobSeeker 75 เหรียญ/สัปดาห์ไม่จริง

29 มิ.ย. 2020 มีรายงานข่าว(ลือ)หนาหูมากว่าเงินสวัสดิการ JobSeeker จะเพิ่มเป็น 75 เหรียญต่อสัปดาห์หลังจากเดือนกันยายน ซึ่งสว. Anne Ruston รัฐมนตรีบริการสังคมรีบออกมายืนยันข้อมูลไม่เป็นความจริง

โครงการ JobKeeper เหลือเงิน $60 พันล้าน มีเสียงเรียกร้องเอาไปช่วยผู้ถือวีซ่าชั่วคราว

24 พ.ค. 2020 สหภาพแรงงานและกลุ่มผู้สนับสนุนได้ออกมาให้ความเห็นว่า ความผิดพลาดในการคำนวณต้นทุนของโครงการ JobKeeper ควรนำเงินที่เหลือ 60 พันล้านเหรียญขยายความช่วยเหลือสู่แรงงานที่เปราะบาง