โครงการประกันผู้พิการ NDIS

‘คนพิการก็มีหัวใจ’ กลุ่มผู้สนับสนุนผลักดันใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อปลดเปลื้องทางเพศ

9 ก.ย. 2019 กลุ่มผู้สนับสนุนคนพิการได้ออกมาเรียกร้องว่า คนพิการควรสามารถใช้เงินภาษีของประชาชนในการเขาถึงตุ๊กตายางและอุปกรณ์ทางเพศ, การบำบัดและการว่าจ้างพนักงานบริการทางเพศเพื่อให้ใช้ชีวิตเฉกเช่นคนปกติทั่วไป