แรงงานที่ต้องการในปี 2021

20 อาชีพที่ต้องการในออสเตรเลีย ไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า

4 ก.ย. 2016 รายงานข่าวนี้จะเปิดเผยให้เห็นถึงความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้าของประเทศออสเตรเลีย จากข้อมูลของกระทรวงการจ้างงานพบอาชีพผู้ช่วยขายหรือพนักงานขายตามร้านค้ายังเป็นอาชีพที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต