แบบขอคืนภาษี tax return form

สรรพากรเตือนปรับ 1,100 เหรียญถ้าไม่ยื่นภาษีตามกำหนด

15 ส.ค. 2020 สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้เตือนผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียเกิน 6 เดือนและมีรายได้อาจถูกปรับเป็นเงิน 1,100 เหรียญถ้าไม่ยื่นแบบขอเงินคืนภาษี (tax return form) ตามกำหนดเวลา

ผู้เลี่ยงไม่ยื่นภาษีอ้างขัดหลักศาสนา ศาลรับฟังจึงรอดคุก..แต่ไม่รอดค่าปรับ

9 ก.พ. 2016 สตรีผู้รับเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุผู้ปฏิเสธไม่ยื่นแบบขอคืนภาษี (แบบประเมินเพื่อชำระภาษี) เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน โดยเธออ้างเหตุผลว่าขัดต่่อแนวความคิดทางศาสนาของเธอ ในคดีนี้ผู้พิพากษาได้เว้นโทษจำ แต่ได้สั่งปรับเป็นเงิน 8,500 เหรียญ