เหรียญ 1 ดอลล่าร์ 35 ปี

ราชกษาปณ์ออสซี่มีของเล่นใหม่เกมล่าสมบัติกับเหรียญ 1 ดอลล่าร์ออกใหม่

2 พ.ย. 2018 สำนักราชกษาปณ์แห่งออสเตรเลียได้นำเหรียญราคา 1 ดอลล่าร์รุ่นใหม่ออกหมุนเวียนใช้ในระบบจำนวน 3 ล้านเหรียญมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่วายมีผู้สังเกตเห็นความผิดปกติดบนเหรียญ