เพศต่าง ๆ ของมนุษย์

เพศไม่ใช่มีแค่ 3 นะ Norrie แต่ในอนาคตอาจมีกว่า 50

21 เม.ย. 2014 หลังจาก Norrie ผู้ไม่ต้องการมีนามสกุล และเรียกตัวเองว่า “นูเทอะ” ( neuter หรือคนไร้เพศ ที่อาจเกิดจากการไร้อวัยวะสืบพันธุ์) ประสบชัยชนะคดีในศาลสูง สามารถจดทะเบียนเป็น “ไม่ระบุเพศ” ได้เป็นรายแรกของออสเตรเลีย ตามที่จิงโจ้นิวส์เสนอข่าวไปแล้วในวันที่ 2 เมษายน   การจดทะเบียนเพศในอนาคตอาจจะไม่ใช่มีแค่ 3 เพศคือ “ชาย” “หญิง” และ “ไม่ระบุเพศ” แต่อาจจะมีมากกว่า 50 เพศขึ้นไป