เทศบาล City of Sydney

นายกฯซิดนีย์เจอต่อต้าน ตัดต้นไม้เพื่อทำทางจักรยาน

20 มิ.ย. 2014 นาง Clover Moore นายกเทศมนตรีเทศบาลเขต City of Sydney ต้องเผชิญสงครามย่อย ๆ กับชาวบ้านย่าน Chippendale หลังจากเธอสั่งให้รื้อถอนต้นแจ๊กกาแรนด้า (ต้นศรีตรัง หรือแคฝอย) ขนาดความสูง 3 เมตรบนเกาะกลางถนน Myrtle St. ตรงจุดสี่แยกตัดกับถนน Abercrombie St. เพื่อเปิดเส้นทางสำหรับรถจักรยานวิ่ง