เดย์ไลท์เซฟวิ่ง

เดย์ไลท์เซฟวิ่งเปลี่ยนวันเริ่มใหม่ เป็นครั้งแรกนับจากปี 2012

29 ก.ย. 2018 ปกติกำหนดวันเดย์ไลท์เซฟวิ่งในออสเตรเลียจะเริ่มในวันหยุดยาวเสาร์-อาทิตย์-จันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่ในปีนี้รัฐที่มีวันเดย์ไลท์เซฟจะยังไม่ถึงเวลาปรับนาฬิกาจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ถัดมา

เข้าสู่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

เดือนตุลาคม เดือนที่สองของฤดูใบไม้ผลิ  วันที่ 6 ตุลาคมคือ “วันแรงงาน” ในหลายรัฐ  ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า Labour Day แต่ที่แทสมาเนียเขาเรียก Eight Hours Day ที่เรียกเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ในยุคประชาผาสุก วิถีชีวิตของคนออสเตรเลียจะอยู่ในหลักการของ 8-8-8  คือ ใน 24 ชั่วโมงของวันทำงาน  ชาวออสซี่จะทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อนและนันทนาการ 8 ชั่วโมง และนอนหลับพักผ่อน 8 ชั่วโมง  วันเสาร์อาทิตย์ ไม่ทำงาน ออสซี่ชนใช้เวลาไปโบสถ์ เล่นกีฬา ดูกีฬา ทำสวนหลังบ้าน ท่องเที่ยว บาบีึคิว ฯลฯ… Read More ›