เงินเดือนนายกรัฐมนตรี

เงินเดือนนายกฯออสซี่ 5 แสนเหรียญ สูงกว่าผู้นำกลุ่มประเทศ OECD

29 พ.ค. 2018 นาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดในบรรดากลุ่มประเทศ OECD และสูงเป็นอันดับสองของโลกในเทอมของแรงงานโดยเฉลี่ยและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่อประชากร