เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

เพิ่มสวัสดิการว่างงาน Newstart อีก $75 ต่อสัปดาห์คนออสซี่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

2 มิ.ย. 2019 ข่าวนี้เป็นเรื่องปากเรื่องท้องของผู้ว่างงานประเภทเริ่มต้นหางานทำใหม่หรือ Newstart ที่กำลังมีความพยายามผลักดันให้มีการขึ้นเงินสวัสดิการอีกสัปดาห์ละ 75 เหรียญ เนื่องจากมีหลายคนที่ได้รับเงินช่วย

โครงการนำร่องรถมินิบัสไร้คนขับสำหรับชุมชนคนชราและผู้เกษียณอายุใน ACT

24 พ.ค. 2019 รถประจำทางไร้คนขับหรือกระสวยไร้คนขับได้ถูกทดลองใช้เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับให้ผู้สูงอายุเดินทางรอบหมู่บ้านคนชราและผู้เกษียนอายุงาน

ผลกระทบทางกฎหมายและสวัสดิการ ที่ชาวออสซี่จะต้องเผชิญในปี 2018

2 ม.ค. 2018 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไปจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างต่อชาวออสเตรเลียทั้งด้านสวัสดิการ, การศึกษา, ที่อยู่อาศัย, การแต่งงานเพศเดียวกันและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

สถานการณ์บังคับสวัสดิการผู้สูงอายุ ในอนาคตอาจเริ่มที่อายุ 70 ปี

5 มิ.ย. 2017 ชาวออสเตรเลียอาจจะถูกบังคับให้ทำงานถึงอายุ 70 ปีเพื่อรัฐบาลกลางจะสามารถประหยัดงบประมาณกว่า 3.6 พันล้านเหรียญในเวลาเพียงสี่ปี

ผู้เฒ่าทิ้งออสเตรเลียไป 39 ปี ยังกลับมาขอ Aged pension ได้

11 ธ.ค. 2016 กรณีนี้อาจเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียทิ้งถิ่นกลับไปอยู่อาศัยในบ้านเกิด แล้วประเทศในบ้านเกิดไม่ให้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ (aged pension) แต่ในออสเตรเลียยังเปิดช่องให้ได้รับเงินสวัสดิการนี้

รัฐบาลนำกฎประเมินสินทรัพย์มาใช้ กระทบผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

16 ต.ค. 2016 ผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเกือบ 700,000 คนทั่วประเทศต้องอยู่ในสภาวะกังวลต่อรายได้ในอนาคตจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสว่า พวกเขาจะถูกลดเงินสวัสดิการหรือถูกตัดออกทั้งหมด