เงินซูเปอร์

1 กรกฎาคมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ออสซี่ 3 ล้านคนอาจสูญเสียประกันชีวิต

15 มิ.ย. 2019 ชาวออสเตรเลียควรจะต้องเช็คสถานภาพเงินกองทุนเกษียณอายุงาน (superannuation fund) ของตนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะทำให้หลายคนไม่มีประกันชีวิต

สรรพากรเผยมีผู้เมินเงินซูเปอร์ฯ 6 ล้านคน รวมถึงอดีตนักเรียนต่างชาติ

19 ส.ค. 2016 สำนักงานภาษีได้เปิดเผยตัวเลขมีชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติที่เคยทำงานในประเทศเกือบ 6 ล้านคนได้สูญเสียเงินบัญชีกองทุนเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกกันว่าเงินซูเปอร์ฯ (superannuation accounts) รวมกันทั้งสิ้น 11.7 พันล้านเหรียญ

เตือนผู้จะเกษียณอย่าคาดหวัง เงินซูเปอร์ฯจะช่วยให้อยู่สุขสบาย

22 พ.ย. 2014 แรงงานชาวออสเตรเลียที่หวังจะมีชีวิตอย่างสุขสบายหลังอายุ 65 ปีโดยอาศัยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงาน หรือ superannuation funs หรือที่ออสซี่ชนทั่วไปเรียกว่า “ซูเปอร์ฯ” เห็นจะต้องแบ่งจ่ายเงินเข้ากองทุนซูเปอร์ฯเพิ่ม เพื่อให้ได้รับเงินตามเป้าหมายในช่วงปลายชีวิต ซึ่งตกเฉลี่ยอีกเกือบ 800 เหรียญต่อปีสำหรับบุคคลเดี่ยว และกว่า 1,100 เหรียญต่อปีสำหรับคู่สมรส