เงินชดเชย LMITO

💵 ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเริ่มแล้วมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

2 ก.ค. 2023 สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้ออกเตือนผู้ยืนแบบขอคืนเงินภาษีปีนี้จะได้เงินคืนภาษีลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากสิทธิในการลดภาษี (tax offset) ได้จบสิ้นลงแล้ว

ออสซี่ 10 ล้านคนจะได้ส่วนลดภาษีอีกรายละ 420 เหรียญ

29 มี.ค. 2022 ผู้มีรายได้ต่ำและปานกลางจะได้รับเงินลดภาษีจ่ายครั้งเดียว 420 เหรียญ มูลค่ารวม 4.1 พันล้านเหรียญ เมื่อรัฐบาลกลางเข็นร่างงบประมาณกลางในคืนวันอังคารที่ 29 มีนาคม