เงินชดเชย LMITO

ออสซี่ 10 ล้านคนจะได้ส่วนลดภาษีอีกรายละ 420 เหรียญ

29 มี.ค. 2022 ผู้มีรายได้ต่ำและปานกลางจะได้รับเงินลดภาษีจ่ายครั้งเดียว 420 เหรียญ มูลค่ารวม 4.1 พันล้านเหรียญ เมื่อรัฐบาลกลางเข็นร่างงบประมาณกลางในคืนวันอังคารที่ 29 มีนาคม