เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงาน

นักศึกษาต่างชาติพยายามจะเข้าใช้เงินซูเปอร์ฯกลับพบว่าน้ายจ้างไม่เคยจ่าย

4 ก.ค. 2020 กำลังเป็นปัญหาหลังจากรัฐบาลกลางเปิดโอกาสให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวสามารถเข้าใช้เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงานหรือซูเปอร์ฯในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ระบาดเพราะเงินช่วยเหลือจาก

1 กรกฎาคมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ออสซี่ 3 ล้านคนอาจสูญเสียประกันชีวิต

15 มิ.ย. 2019 ชาวออสเตรเลียควรจะต้องเช็คสถานภาพเงินกองทุนเกษียณอายุงาน (superannuation fund) ของตนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะทำให้หลายคนไม่มีประกันชีวิต

เตือนผู้จะเกษียณอย่าคาดหวัง เงินซูเปอร์ฯจะช่วยให้อยู่สุขสบาย

22 พ.ย. 2014 แรงงานชาวออสเตรเลียที่หวังจะมีชีวิตอย่างสุขสบายหลังอายุ 65 ปีโดยอาศัยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงาน หรือ superannuation funs หรือที่ออสซี่ชนทั่วไปเรียกว่า “ซูเปอร์ฯ” เห็นจะต้องแบ่งจ่ายเงินเข้ากองทุนซูเปอร์ฯเพิ่ม เพื่อให้ได้รับเงินตามเป้าหมายในช่วงปลายชีวิต ซึ่งตกเฉลี่ยอีกเกือบ 800 เหรียญต่อปีสำหรับบุคคลเดี่ยว และกว่า 1,100 เหรียญต่อปีสำหรับคู่สมรส