เครื่อง cash-for-can

รัฐหน้าแตกโครงการรีไซเกิลขวด-กระป๋อง คนพิการใช้เครื่องคืนเงินไม่ได้

2 ธ.ค. 2017 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ของนาง Gladys Brerjiklian ต้องถูกกดดันให้ทบทวนเครื่องหยอดกระป๋อง-ขวดแลกเงินครั้งใหญ่ หลังจากพบว่าคนพิการไม่สามารถใช้เครื่องดังกล่าวได้